Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji p.n. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z dojściami, dojazdami i parkingiem w Lipnie"

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w załączniku.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bb57f564-ed34-11ee-9d6d-ce35ff56444c

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji p.n. „Budowy bud. mieszk. wiel. wraz z niez. infr. oraz miejscami postojowymi w miejscowości Chełmica-Cukrownia"

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w załączniku.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-807987e0-ec6e-11ee-9c02-ce2b643d361d

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w załączniku.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d9f32691-e5e0-11ee-a01e-f641a8763d5f

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji p.n. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dojściami, dojazdem i miejscami postojowymi w Kowalewie Pomorskim"

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w załączniku.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8756c27f-e5e7-11ee-9c02-ce2b643d361d

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji p.n. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dojściami i miejscami postojowymi w Dobrzyniu nad Wisłą”

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w załączniku.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3bb6afb7-e5df-11ee-a01e-f641a8763d5f