1. Organy Spółki

1.1. Zarząd

Prezes Zarządu: Filip Szreter

1.2. Rada Nadzorcza

 1. Piotr Rzepka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Renata Gołębiewska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
 3. Joanna Borkowska,
 4. Dariusz Chyła,
 5. Monika Kalinowska,
 6. Krzysztof Korzeniewski,
 7. Waldemar Marciniak
 8. Jarosław Murgała,
 9. Michał Rękas,
 10. Maciej Rżeński,
 11. Katarzyna Sienkiewicz-Umińska,
 12. Katarzyna Skarżyńska,
 13. Piotr Stolcman,
 14. Jerzy Lewandowski,
 15. Paweł Nadziejko,
 16. Andrzej Glonek,
 17. Magdalena Żurawska.

1.3. Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników wyraża swoją wolę poprzez podjęcie uchwały. Zakres działania tego organu określa Umowa Spółki z dnia 1 lipca 2021 r. z późniejszymi zmianami oraz Regulamin Zgromadzenia Wspólników.

Wspólnikami SIM „KZN-Toruński” Sp. z o.o. są:

 1. Krajowy Zasób Nieruchomości,
 2. Gmina Aleksandrów Kujawski,
 3. Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski,
 4. Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą,
 5. Gmina Fabianki,
 6. Gmina – miasto Grudziądz,
 7. Gmina Gruta,
 8. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie,
 9. Gmina Kowalewo Pomorskie,
 10. Gmina Miasta Lipna,
 11. Gmina Lubień Kujawski,
 12. Gmina Lubraniec,
 13. Gmina Łysomice,
 14. Gmina Miasta Rypin,
 15. Miasto i Gmina Skępe,
 16. Gmina Świecie nad Osą,
 17. Gmina Miasta Torunia,
 18. Gmina Wielgie.

 2. Majątek spółki na 31.12.2023 r.

Kapitał własny: 

73 329 074,60 zł

Kapitał podstawowy: 

67 470 800,00 zł

Aktywa ogółem: 

75 440 087,41 zł

w tym aktywa obrotowe:

63 819 083,08 zł

Pasywa ogółem:

75 440 087,41 zł

w tym zobowiązania krótkoterminowe:

296 345,49 zł

 

3. Kapitał zakładowy Spółki zgodnie z KRS na koniec roku 2023: 67 470 800,00 zł